Język/Language
Wybierz/Choose
Kim jesteśmy i jak pomagamy ?

Foryś Wojciechowski Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie jest kancelarią prawną świadczącą kompleksową pomoc prawną dla przedsiębiorców i konsumentów


Obsługa korporacyjna

Zapewniamy pełną obsługę korporacyjną: Zarządów, Rad Nadzorczych, Zgromadzeń Wspólników i Akcjonariuszy. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach rejestrowych (Krajowy Rejestr Sądowy, Ewidencja Działalności Gospodarczej, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Zakładamy i obsługujemy spółki handlowe, fundacje i stowarzyszenia.

ZOBACZ NAJNOWSZE INFORMACJE

Praktyka sądowa

Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia z zakresu prowadzenia postępowań sądowych przygotowaliśmy dla naszych Klientów ofertę ryczałtowych abonamentów na obsługę spraw sądowych. Specjalizujemy się w postępowaniach sądowych z zakresu nieruchomości oraz procesów inwestycyjnych (budowlanych i kapitałowych). Partnerzy spółki posiadają doświadczenie arbitrażowe. Chętnie podejmujemy się spraw trudnych i nietypowych.

WYBRANE SPRAWY

Pakiety dla właścicieli nieruchomości

Oferujemy pakiety usług prawnych dla właścicieli i zarządców nieruchomości (w tym wspólnot mieszkaniowych). Organizujemy finansowanie remontów kamienic zamieszkiwanych przez lokatorów (i nie tylko). Doradzamy jak bezpiecznie i szybko przeprowadzić proces inwestycyjny. Przygotowujemy umowy z wykonawcami robót oraz dokumenty konieczne do uzyskania decyzji administracyjnych w procesie budowlanym. Pomagamy w zniesieniu współwłasności oraz ustanowieniu służebności.

Wyremontowane kamienice - premie kompensacyjne

Pakiet dla sklepów internetowych

Oferujemy gotowe i sprawdzone rozwiązania prawne dla podmiotów prowadzących sprzedaż w internecie, tj: regulaminy, politykę prywatności, konkursy, promocje etc.

Pakiet -dobre imię w sieci-

Oferujemy usługę abonamentową w zakresie monitoringu naruszeń dóbr osobistych naszych klientów w internecie i działań prawnych mających na celu natychmiastowe usuwanie z sieci niepożądanych treści. Reprezentujemy klientów w postępowaniach dotyczących zadośćuczynienia i naprawienia szkody wyrządzonej naruszeniami dóbr osobistych

Pakiety dla rozpoczynających działność gospodarczą

Oferujemy gotowe rozwiązania prawne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, w tym rejestracje spółek handlowych w 24 godziny. W przypadkach pilnych - umożliwiamy nabycie zarejestrowanych spółek prawa handlowego.

Szkolenie kadry i pracowników

Opracowujemy i prowadzimy szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników z wybranego przez Klienta zakresu . Posiadamy gotową ofertę ryczałtową na szkolenia z zakresu stosowanie przepisów dotyczących: ochrony danych osobowych, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, ochrony konkurencji i konsumentów.

Dokumenty firmowe - Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Opracowujemy dostosowane do potrzeb Klienta dokumenty firmowe (wzory kontraktów, ogólne warunki umów, regulaminy). Posiadamy też gotowe do szybkiego dostosowania i wdrożenia wzory wewnątrzzakładowych aktów prawnych z zakresu: prawa pracy (Regulaminy: Pracy i Wynagradzania), ochrony danych osobowych, BHP, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy etc. Pełnimy funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz opracowujemy polityki bezpieczeństwa

Pakiet - uczciwa konkurencja

Przygotowaliśmy ofertę ryczałtową na usługi chroniące biznes naszych klientów przed nieuczciwą konkurencją, np. importem produktów z krajów Dalekiego Wschodu, niespełniających wymagań UE. W ramach usługi oferujemy m.in. działania w trybie ścigania karnego oraz bieżące kontrole w Izbach Celnych

Cudzoziemcy w Polsce

Pomagamy przybywającym do Polski obywatelom innych państw ( w szczególności tym zza wschodniej granicy) w sprawach: legalizacji pobytu w Polsce, uzyskania pozwolenia na pracę, uzyskania wizy z możliwością pracy, podjęcia pracy w Polsce bez pozwolenia na pracę (dla obywateli Ukrainy lub Rosji), przestrzegania polskiego prawa pracy, uzyskania polskiego obywatelstwa lub Karty Polaka. Reprezentujemy cudzoziemców przy uzyskaniu pozwolenia na nabycie nieruchomości oraz doradzamy przy zakupie lub wynajęciu mieszkania.

ZOBACZ NAJNOWSZE INFORMACJE

Poznaj nas!

Tworzymy zespół połączony pasją wykorzystania prawa dla realizacji potrzeb naszych Klientów

Najpopularniejsze usługi dla konsumentów

home-tabs

Sprawdzamy zapisy umów ubezpieczeniowych połączonych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK), tzw. polisolokaty i odzyskujemy nienależnie pobierane opłaty likwidacyjne.
ZAWARŁEŚ UMOWĘ Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM I POTRZEBUJESZ POMOCY ? NAPISZ DO NAS !
home-tabs

Pomagamy zaplanować i zoptymalizować sukcesję spadkową. Przygotowujemy testamenty. Pomagamy uzyskać poświadczenie dziedziczenia lub postanowienie spadkowe, rozliczyć się z Urzędem Skarbowym oraz dokonać działu spadku. Dla spadków nie objętych organizujemy kuratelę.
POTRZEBUJESZ POMOCY ? NAPISZ DO NAS !
home-tabs

Prawo unijne gwarantuje pasażerom - którzy nie przybędą do miejsca docelowego lub przybędą do niego co najmniej 3 godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika godzinie przylotu - prawo do odszkodowania w wysokości od 250 EUR do 600 EUR (w zależności od zasięgu podróży). Skutecznie pomagamy w egzekwowaniu tego prawa.
ZOBACZ ORZECZENIE UZYSKANE PRZEZ NAS W SPRAWIE ODSZKODOWANIA ZA OPÓŹNIONY LOT NA TRASIE FARO - KATOWICE

POTRZEBUJESZ POMOCY W UZYSKANIU ODSZKODOWANIA ? NAPISZ DO NAS !
home-tabs

Organizujemy i skutecznie uzyskujemy refinansowanie remontów kamienic zajmowanych w latach 1994-2005 przez lokatorów z czynszem regulowanym. Skutecznie pomagamy uzyskać i rozliczyć premię kompensacyjną.
ZOBACZ WYREMONTOWANE KAMIENICE

CHCESZ UZYSKAĆ PREMIĘ KOMPENSACYJNĄ ? NAPISZ DO NAS ! WSTĘPNA OCENA SYTUACJI PRAWNEJ GRATIS.
home-tabs

Pomagamy w egzekucji alimentów od osób przebywających za granicą. Posiadamy doświadczenie w ustalaniu miejsca pobytu dłużników alimentacyjnych na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii.
POTRZEBUJESZ POMOCY ? NAPISZ DO NAS !
home-tabs

Pomagamy w uzyskaniu od Skarbu Państwa kompensaty dla ofiar przestępstw przeciwko zdrowiu ( do 25 tys zł) oraz rodzin ofiar przestępstw przeciwko życiu (do 60 tys zł). Dochodzenie roszczeń od Skarbu Państwa odbywa się bez ponoszenia kosztów sądowych przez klientów .
ZOBACZ ARTYKUŁ

JESTEŚ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA I POTRZEBUJESZ POMOCY ? NAPISZ DO NAS !
home-tabs

Pomagamy ofiarom mobbingu w obronie ich praw i reprezentujemy je zarówno wobec pracodawcy jak i przed Sądem w dochodzeniu należnego im odszkodowania i zadośćuczynienia. Dochodzenie roszczeń odbywa się bez ponoszenia kosztów sądowych przez klientów .
POTRZEBUJESZ POMOCY I OBRONY PRZED MOBBEREM ? NAPISZ DO NAS !
home-tabs

Udzielamy pomocy prawnej sprawach karnych. Reprezentujemy pokrzywdzonych przestępstwami.
POTRZEBUJESZ POMOCY ? NAPISZ DO NAS !
home-tabs

Przygotowujemy bezpieczne umowy majątkowe małżeńskie. Pomagamy szybko i godnie przeprowadzić rozwód i podzielić majątek.
POTRZEBUJESZ POMOCY ? NAPISZ DO NAS !
home-tabs

Pomagamy wynegocjować i podpisać bezpieczną umowę z deweloperem. Wskazujemy niedrogich i sprawdzonych notariuszy.
POTRZEBUJESZ POMOCY ? NAPISZ DO NAS !

Formularz kontaktowy

14,231euro wypłaconych odszkodowań za odwołany lot

364,200złotych wypłaconych odszkodowań dla ofiar wypadków

1,778,457złotych wypłaconych na remonty kamienic

Biuro w Krakowie

  • Foryś Wojciechowski Radcowie Prawni Spółka Partnerska
  • Telefon: +48 (12) 267 75 44
  • Fax: +48 (12) 267 75 43
  • E-mail: kancelaria@fwsk.pl
  • mobile: + 48 691 701 043

Kontakt do prawników

  • E-mail: a.forys@fwsk.pl
  • E-mail: a.wojciechowska@fwsk.pl
  • E-mail: r.wojciechowski@fwsk.pl

Ostatnie wpisy

blog-grid

Wspólne stanowisko Prezesa UOKiK oraz Rzecznika Finansowego w sprawie obniżenia kosztów przy wcześniejszej spłacie kredytu

  • 2016-05-31

Poniżej publikujemy komunikat prasowy z dnia 16 maja 2016 r. opublikowany na stronie internetowej UOKiK w sprawie interpretacji art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, a dotyczący proporcjonalnego obniżenia kosztów w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu lub pożyczki. „Od począ...

Read More read_more
blog-grid

Do 20 mln euro kary za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych przewiduje nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ! ! !

  • 2016-05-29

W dniu 24 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. – tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE L119 s. 1). Rozporządzenie to będzie stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich Unii Europ...

Read More read_more

Nota prawna

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że:
- administratorem danych osobowych przesyłanych w zgłoszeniu jest Spółka FORYŚ WOJCIECHOWSKI RADCOWIE PRAWNI SP. P. z siedzibą w Krakowie 30-539 Plac Lasoty 3/2, KRS 0000497153
- przesłanie danych osobowych z wykorzystaniem niniejszej strony internetowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie przez administratora danych,
- dane przetwarzane będą wyłącznie w celach wyceny zleconej usługi, złożenia oferty lub zawarcia umowy o świadczenie pomocy prawnej,
- każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania.


Wszelkie informacje przekazane kancelarii FORYŚ WOJCIECHOWSKI RADCOWIE PRAWNI SP.P. są objęte - prawem chronioną - tajemnicą zawodową radcy prawnego regulowaną ustawą o radcach prawnych (art. 3 ust. 3-5).


Wysłanie e-maila na adres poczty elektronicznej kancelarii stanowi upoważnienie dla FORYŚ WOJCIECHOWSKI RADCOWIE PRAWNI SP.P. do przesyłania na adres autora tego e-maila informacji handlowej lub marketingowej. Upoważnienie to może być w każdym czasie cofnięte poprzez wysłanie e-maila.

Jzyki
More info
More info